За нас


Фондация „Нощ на Ангелите“ бе основана през 2021г. и в учредителния състав влизат 16 човека.

Това обаче изобщо не е общата бройка на участниците.

Учредителния състав, заедно със съмишлениците на Фондацията съставят едно ядро от хора с различни професии, възраст, местоживеене и политически възгледи. Това разнообразие ни позволява да черпим идеи от различни сфери и по този начин да създаваме интересни и разнообразни събития, в подкрепа на различни каузи.

Иначе казано, ние сме група ентусиасти, обединени от една обща цел – да подкрепяме, правим и и разпространяваме добротворчеството.


Цели на Фондацията

Фондацията ще преследва следните цели:

´Да подкрепя и подпомага: деца и възрастни с увредено здраве – диагностицирани с тежки заболявания, опасни за здравето и живота, с физически и психически увреждания и хронични заболявания, лица с нужда от извършване на трансплантация, лица в риск и неравностойно положение; нерегламентирани общности, самотни стари хора, социално слаби и други хора, нуждаещи се от помощ и грижи и закрила.
´Да оказва помощ на семействата на лица, с тежки онкологични и други заболявания, водещи до застрашаване на живота и здравето;
´Да създаде система от центрове за подпомагане на деца и възрастни с увредено здраве – диагностицирани с тежки заболявания, опасни за здравето и живота, с физически и психически увреждания и хронични заболявания, лица с нужда от извършване на трансплантация;
´Да изгради система за набиране на средства за благотворителни кампании, достъпни за всички юридически и физически лица;
´Да подпомага обществото и държавата в популяризиране на кръводарителството и донорството;
´Да подпомага гражданското общество в Република България за въвеждане на добри практики при лечение на онкологични, тежки автоимунни и всички други заболявани, които са опасни за живота на хората;
´Да подпомага обучението на обществото относно здравословен начин на живот чрез подпомагане изготвянето на национални и регионални програми на база международно сътрудничество и чрез включване в дейността на държавните органи и обществени организации, на личността и семейството, на лекарите, учителите и приятелите и др.;
´Други цели непротиворечащи на закона.

Дейност на Фондацията

При осъществяването на посочените в Учредителния акт цели Фондацията осигурява разпространяването и стимулирането на свободния обмен на идеи и информация за набиране на средства за осъществяване на дейността ѝ чрез благотворителни инициативи, организиране на концерти, базари и т.н., организиране на симпозиуми, семинари, срещи, „кръгли маси“, конкурси, курсове, изложби, състезания в страната и чужбина и други обществено приети форми на общуване и контакти.

Фондацията, при реализирането на своите цели, подпомага и финансира лечение и дейности, съпътстващи лечението на лица с тежки заболявания, застрашаващи живота и здравето им.

За изпълнението на своите цели, Фондацията:

1.Провежда: мероприятия за получаване на субсидии, помощи, дарения от физически и юридически лица в страната и чужбина;
2.Организира провеждане на благотворителни кампании за конкретни цели;
3.Мероприятия за предоставяне от държавата и държавни органи и организации на целеви субсидии и помощи за осъществяваната от Фондацията дейност. В тези случаи Фондацията задължително представя пред съответния държавен орган отчет за условията и реда за изразходване на средствата и постигнатите резултати, информационна пропаганда и други дейности за популяризиране целите и дейността на Фондацията у нас и в чужбина.
4.Осъществява и участва в различни доходоносни, разрешени от законите на страната, инициативи за набиране на средства.
5.Използва всички законосъобразни средства за осъществяване на целите си.

Кратка история... или как започна всичко

Нощ на ангелите като фондация бе основана през месец Септември 2021 година. Идеята за точно тази фондация обаче се роди през лятото на 2020 година, когато близък приятел на всички от фондацията бе диагностициран с лошо заболяване. Тази новина дойде като гръм от ясно небе за всички. Едно обаче беше сигуно – ще се борим #заедно до край!

Възможното лечение, както в повечето такива случаи, бе необходимо да се направи в чужбина и бе свързано с огромна сума пари, непосилна за никое нормално българско семейство.

През шок и сълзи бе решено – тази битка я печелим!

Мобилизирахме се приятели от всички етапи на живота и започна офанзива по набиране на средствата. Безброй идеи бяха предлагани и обсъждани на общи събрания – едни видяха бял свят, други не. Намерихме съмишленици в стари познати, както и в нови такива, вдъхновени от мощната енергия на нашата група.

Изработваха се кутии за дарения, поставяни на различни локации, посещавахе се всички събития от културния календар на Пловдив (и не само) – театри, концерти, спортни събития, и други.

И някъде там се роди идеята за едноименното събитие „Нощ на Алнгелите“.

Идеята, от самия ѝ зародиш бе „Нощ на Ангелите“ да се превърне в ежегодно събитие.

Датата бе избрана не случайно – 17 Септември, празникът на Вяра, Надежда, Любов...

И просто така, искрата бе запалена в сърцата на всички, огромна вълна от добро заля целия град като цунами и нищо не можеше да се опре на тази сила.

За наше огромно щастие, кампанията приключи успешно в невероятни срокове и към днешна дата нашият приятел е добре и се възстановява в родината си и в компанията на семейството и трите си прекрасни деца.

Веднъж обаче докоснал се до магията на добротворчеството, човек трудно може да остане безразличен пред необходимостта на толкова хора от подадена ръка..


Събитието „Нощ на Ангелите“

С раждането на идеята за събитието се роди и идеята за учредяване на едноименната фондация. Към настоящия момент, събитието е без прецедент в държавата (а до колкото ни е известно и в световен мащаб) и не най-значимата инициатива в календара на Фондацията.

За събитието „Нощ на Ангелите“:

´Нощ на Ангелите е събитие с благотворителна цел, провеждащо се всяка година на 17 Септември, празникът на Вярата, Надеждата и Любовта. Обединявайки бизнесът и обикновените хора, „Нощ на Ангелите“ дава възможност на всички нас #Заедно да поадем ръка на различни благотворителни каузи.
´Какво ще се случи:
´Главна роля в провеждане на събитието имат бизнесите, заявили участие в събитието. Те набират средства за каузата на Фондацията, като даряват процент от целия си натрупан за деня оборот.
´В допълнение към бизнесите, и с цел превръщане на събитието в изживяване, успоредно биват организирани различни мероприятия под шапката на „Нощ на ангелите“, сред които:
´Благотворителен базар „Нощ на ангелите“
´Музикално Бинго
´Различни спортни събития
´Професионални фотографи


 BG43UNCR70001524538790

Уникредит Булбанк

Титуляр: Фондация Нощ на Ангелите
При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта: