Доставкa

ДОСТАВКА И ПРЕДАВАНЕ НА АРТИКУЛИТЕ

 21. Клиентът има право да избере начина, по който да получи/да му бъдат доставени поръчаните от него Артикули, а именно:

- Доставка до посочен от него адрес в рамките на България посредством партньорските куриери, с които Нощ на ангелите работи, като има право да смени избрания куриер;

- Доставка до офис на съответния куриер.

- Доставка до автомат на куриер – в случай, че е възможно да бъде осъществено и от двете страни по договора, както и от куриерската компания;

- Нощ на ангелите не доставя до адреси на клиенти, извън България.

22. Артикулите по всяка направена от Клиента Поръчка се изпращат в отделна пратка. Не е възможно Артикулите по повече от една Поръчка да бъдат комбинирани в една пратка.

23. Доставка може да бъде получена само от физическото лице, чиито данни са посочени при изпращането на Поръчката или негов пълномощник, при спазване правилата на Куриерската компания.

 24. Когато Клиентът е юридическо лице, доставката може да бъде получена от законния представител на юридическото лице или служител на дружеството.

 25. Срокът за приемане от Нощ на ангелите на оферти за покупка на Артикули и съответно за тяхната доставка, когато тя се извършва посредством куриер е 7 (седем) работни дни, считано от момента на финализиране на Поръчката.

26. Нощ на ангелите има право да промени срока за приемане на оферта в случай, че поръчаните Артикули са изчерпани към момента на Поръчката. В такъв случай, Наш служител ще се свърже с Вас и ще Ви даде конкретна информация за това кога Поръчката може да бъде реализирана.

27. Пратки с нарушена цялост на опаковката, както и пратки, които не съответстват на направената от Клиента Поръчка, могат да бъдат върнати на Нощ на ангелите. В тези случаи допълнителните транзакционни разходи ще бъдат за сметка на Нощ на ангелите. При наличие на увредена опаковка на пратката, Клиентът трябва своевременно да укаже това обстоятелство пред доставчика на куриерската услугата.

28. Съгласно чл. 57, т. 2 от Закона за защита на потребителите („ЗЗП“), съответно, чл. 12, ал. 3 от Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние („ЗПФУР“), след като Клиентите финализират Поръчката си, те нямат право да се откажат от нея и нямат право да върнат закупените от тях Артикули по реда на чл. 50 от ЗЗП, съответно, чл. 12, ал. 1 от ЗПФУР (т.е. без да посочват причина, без да дължат обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи).

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКИ

29. Нощ на ангелите няма да разглежда, съответно няма да преценява и/или изпълнява финализирана от Клиента Поръчка, ако:

-При избор на плащане чрез наложен платеж, когато клиентът е избрал доставката да бъде извършена до посочен от него адрес и представител на доставчика на куриерската услуга не намери Клиента или негов пълномощник, отговарящ на изискванията на посочения в Поръчката адрес. В такъв случай, пратката ще бъде изпратена в най-близкия (до адреса на Клиента) офис на куриера, за да бъде потърсена от Клиента и ако не бъде потърсена, то тя ще бъде изпратена обратно до Нощ на ангелите;

-  При избор на плащане чрез наложен платеж, когато клиентът е избрал доставката да бъде извършена до офис на доставчика на куриерската услуга и пратката не бъде потърсена от Клиента до 7 дни от получаването й в офис на доставчика на куриерската услуга;

- Нормалното функциониране на Електронния магазин на Нощ на ангелите е нарушено поради технически проблеми;

- Клиентът/ неговият пълномощник откаже да се идентифицира при получаване на доставката; -Клиентът е предоставил невярна, непълна или неточна информация при изпращане на Поръчката си;  

- В други случаи, по преценка на Фондацията;

- В други случаи, посочени в настоящите Условия.

30. Ако Нощ на ангелите не е доставило/предало Артикулите по вина на Клиента, Нощ на ангелите има право да развали договора, като откаже поръчката 

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта: